Důležitost zpráv v online obchodování

Obchodování zpráv je mezi obchodníky na finančních trzích velmi oblíbené. Ostré momentum poháněné cenou Vás může velmi jednoduše přenést na pozitivní stranu, nicméně si dejte pozor, abyste se neocitli ve špatné obchodní pozici. V tomto článku se podíváme na základní fundamentální faktory strategie obchodování zpráv, které můžete vyzkoušet v obchodní platformě MetaTrader od Admiral Markets.

obchodovani zprav

Co určuje směnný kurz

Vlády představují fiskální politiky, aby určily kroky, které jsou nutné k dosažení souboru konkrétních ekonomických cílů. Sem mohou patřit následující kroky:

  • Stanovení výše daní pro vládní výnosy;
  • Úprava vládních výdajů pro snížení nebo zvýšení ekonomické aktivity;
  • Správa vládního rozpočtu k minimalizaci vládního dluhu;
  • Reformy pracovního trhu jako je věk odchodu do důchodu, podpora v důchodu, minimální mzda;
  • Národní vlastnictví veřejných aktiv a privatizace k eliminaci vládního dluhu a zlepšení ekonomické efektivity.

Kvantitativní uvolňování (QE)

Jedna z nejdůležitějších monetárních politik, o které jste mohli slyšet, je kvantitativní uvolňování. Tento termín je většinou využíván mezi ekonomy a během důležitých tiskových konferencí, kterých se účastní guvernéři centrálních bank, přičemž se zabývají budoucností ekonomických politik.

Ve zkratce je QE monetární politika, kdy centrální banky vytvářejí nové elektronické peníze, aby mohly nakoupit různá finanční aktiva a stimulovaly tak ekonomiku, většinou ve snaze snížit např. ECB úrokové sazby a ve snaze dostat inflaci na předem určenou cílovou hodnotu.

Ke QE dochází, když jsou nakupovány státní dluhopisy, takže je v ekonomickém systému více hotovosti a může dojít k budoucím soukromým půjčkám a investicím, čímž se stimuluje ekonomická aktivita.

Skokový nárůst cen Fedu a Treasury

Velmi důležité je mnoho obchodníků sledovat 12ti měsíční treasury. Je to ekvivalent k federální peněžní sazbě a z důvodu nízkého rizika je to státní dluhopis. Pokud má pokladniční poukázka či dluhopis hodnotu 0.50% a aktuální úroková sazba je 0.25%, trh očekává, že se úroková sazba bude pohybovat na 0.50% za rok.

Inflace a trendy – CPI

Index spotřebitelských cen CPI je sledován neustále většinou centrálních bank, protože je to klíčový cíl monetární politiky, ať už dochází ke QE či nikoliv. Ve zkratce je inflace zvýšení cen za služby a zboží v čase.

Centrální banky se pokouší zastavit vysokou inflaci společně s vysokou deflací, nadměrný růst cen se snaží omezit na minimum.

  • Aby centrální banka zvýšila hodnotu měny, může ji nakoupit a držet ji ve svých rezervách. To snižuje nabídku měny a může to vést ke zvýšení hodnoty.
  • Aby centrální banka snížila hodnotu měny, může prodat své rezervy zpět trhu. To zvyšuje nabídku měny a může to vést ke snížení hodnoty měny.

Většina centrálních bank se snaží udržet hladinu inflace na 2-3%.

Ekonomický růst – HDP

Bez dobrého HDP ekonomický růst neexistuje. Ekonomiský růst země je většinou indikován zvýšením hrubého domácího produktu HDP. HDP je ekonomický model, který odráží výkon země. Je to nejširší měřítko ekonomické aktivity a primární kritérium ekonomického zdraví.

Data o nezaměstnanosti a NFP

CPI a data o nezaměstnanosti jsou hlavním měřítkem, které centrální banky využívají při implementaci monetární politiky. NFP (Nonfarm Payrolls) je pro americký dolar USD zvláště důležitá zpráva, která je součastí fundamentální analýzy. Představuje změnu v počtu zaměstnaných lidí během předchozího měsíce vyjma zemědělského sektoru. Data o nezaměstnanosti jsou velmi důležitým signálem pro celkové ekonomické zdraví, protože utrácení spotřebitelů vysoce koreluje s podmínkami pracovního trhu.

Exportní a importní tržní ceny – obchodní bilance

Mezinárodní obchod může také ovlivnit nabídku a poptávku měny. Pokud země exportuje více než importuje (pozitivní obchodní bilance), zahraniční kupující musí směnit více měny na měnu země, která exportuje. To zvyšuje poptávku po měně.